Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

VI BIDRAR TILL SAMHÄLLET

Vi vill skapa mervärde, både för Centiro och samhället i stort. Vi är visserligen ett vinstdrivande företag, men bidrar ändå med resurser, tid, pengar och arbete utan att kräva något i gengäld. Detta sker på tre nivåer: internt på Centiro, i vår närmiljö och i vår omvärld.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Hos Centiro ingår socialt ansvarstagande i vår verksamhet och företagskultur. Välstånd, vinst och tillväxt är mått på ett företags framgång, som i sin tur kan möjliggöra ytterligare fördelaktiga och socialt ansvarsfulla initiativ.

I NÄRMILJÖN

Vi vill gärna vara en förebild för hur man kan skapa en bättre arbetsplats. Vi delar ofta med oss av våra idéer till ett växande antal organisationer som vill skapa en bättre arbetsmiljö och därigenom bygga ett bättre samhälle.

Exempel på och berättelser om hur Centiro arbetar finns nu beskrivna i flera böcker och ledarskapsutbildningar. Vi föreläser också ute på arbetsplatser. Vi har valts ut som ett utomordentligt exempel och en global inspirationskälla till en bra företagskultur av Franklin Covey, världens största organisation för ledarskapsutbildning. Vi har ett nära samarbete med skolor och andra lokala aktörer för att förbättra utbildningsmöjligheterna och levnadsvillkoren i de samhällen där vi verkar.

HJÄLP FÖR BEHÖVANDE

Vi deltar i ett flertal initiativ och bidrar med ekonomiska resurser för att hjälpa människor i nöd. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi finansierar ett byprojekt i Hand In Hand-programmet, som grundades av Percy Barnevik, där en indisk by med ungefär 250 invånare under två års tid får utbildning och hjälp att bli självförsörjande – inom områden som hälso- och sjukvård, mat, djurvård och mikroekonomi.

Förutom större initiativ, som att bidra till UNHCR:s arbete med den syriska flyktingkrisen, stödjer Centiro även cancerforskningen för barn och vuxna. Vi är ständigt redo att hjälpa till, både som företag och som individer. Tillsammans bidrar vi till det samhälle vi vill leva i.

Centiros CSR-arbete