Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

VI BIDRAR TILL SAMHÄLLET

Vi vill skapa mervärde, både för Centiro och samhället i stort. Vi är visserligen ett vinstdrivande företag, men bidrar ändå med resurser, tid, pengar och arbete utan att kräva något i gengäld. Detta sker på tre nivåer: internt på Centiro, i vår närmiljö och i vår omvärld.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Hos Centiro ingår socialt ansvarstagande i vår verksamhet och företagskultur. Välstånd, vinst och tillväxt är mått på ett företags framgång, som i sin tur kan möjliggöra ytterligare fördelaktiga och socialt ansvarsfulla initiativ.

I NÄRMILJÖN

Vi vill gärna vara en förebild för hur man kan skapa en bättre arbetsplats. Vi delar ofta med oss av våra idéer till ett växande antal organisationer som vill skapa en bättre arbetsmiljö och därigenom bygga ett bättre samhälle.

Exempel på och berättelser om hur Centiro arbetar finns nu beskrivna i flera böcker och ledarskapsutbildningar. Vi föreläser också ute på arbetsplatser. Vi har valts ut som ett utomordentligt exempel och en global inspirationskälla till en bra företagskultur av Franklin Covey, världens största organisation för ledarskapsutbildning. Vi har ett nära samarbete med skolor och andra lokala aktörer för att förbättra utbildningsmöjligheterna och levnadsvillkoren i de samhällen där vi verkar.

HJÄLP FÖR BEHÖVANDE

Vi deltar i ett flertal initiativ och bidrar med ekonomiska resurser för att hjälpa människor i nöd. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 

Hand In Hand - Vi finansierar ett byprojekt i Hand In Hand-programmet, som grundades av Percy Barnevik, där en indisk by med ungefär 250 invånare under två års tid får utbildning och hjälp att bli självförsörjande inom områden som hälso- och sjukvård, mat, djurvård och mikroekonomi.

UNCHR - FN:s flyktingorgan UNCHR arbetar för att rädda liv och skydda flyktingars rättigheter. Tillsammans med UNCHR hjälper Centiro flyktingar över hela världen.

Cancerfonden - Centiro bidrar till cancerforskning för barn och vuxna genom Cancerfonden. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva.

IM - IM, Individuell Människohjälp, finns i 13 länder runtom i världen. Centiro stödjer IM:s arbete för människors rätt till utbildning, god hälsa och möjligheten att försörja sig själv.

Zelmerlöw & Björkman Foundation - Zelmerlöw & Björkman Foundation grundades av artisten Måns Zelmerlöw och tidigare tennisspelaren Jonas Björkman. Stiftelsen finansierar skolor i Etiopien, Kenya and Sydafrika, samt ett aktivitetscenter för hemlösa pojkar I Uganda. Vi stödjer deras arbete genom ett ekonomiskt bidrag i samband med vår årliga tennisturnering, Centiro Cup.

Destination Gymnasiet - Destination Gymnasiet hjälper elever med låga studieresultat att läsa upp betygen och därigenom komma in på gymnasiet. Med bidrag från Centiro kan Destination Gymnasiet ta in studiecoacher som hjälper eleverna på helger.

Humanium Metal by IM - Centiro stöttar Humanium Metal by IM - för en fredligare värld. Humanium Metal by IM är ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till en ny råvara. Intäkterna går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld. För att hållbar utveckling börjar med fredliga samhällen.


Vi är ständigt redo att hjälpa till, både som företag och som individer. Förutom ovanstående aktiviteter kan våra anställda engagera sig i vår CSR-grupp. Gruppen tar fram initiativ som är tänkta att hjälpa människor i vårt absoluta närområde. Vi har arrangerat språkluncher där elever från SFI kan lära sig svenska från våra anställda, och samlat in julklappar till ekonomiskt utsatta. Tillsammans bidrar vi till det samhälle vi vill leva i.