Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

EFTERLEVNAD FÖR ÖKAT RESULTAT

Vi verkar i ett globalt sammanhang och följer de lagar, standarder och bestämmelser som gäller. För våra kunders skull går vi steget längre och har valt att uppfylla ännu högre ställda krav. Eftersom världen och hotbilden förändras snabbt och skapar stor osäkerhet, vill vi säkerställa högsta möjliga tillit, transparens och efterlevnad för att undanröja alla tveksamheter kring säkerhet och hållbarhet.

Våra tjänster utgår från våra kunders och deras kunders högt ställda krav på säkerhet och integritet. Våra kunder och intressenter kan även förvänta sig en hållbar och ansvarsfull affärspraxis. Vi har dessutom sett till att vi inte behöver försaka vare sig snabbhet eller affärsresultat för att följa dessa åtaganden. Faktum är att snabbheten istället ökar tack vare en välorganiserad och kompetent organisation som hela tiden utmanar gränser.

Nedan listas de standarder och bestämmelser som Centiro följer och är certifierade mot:

SÄKERHETS-/PERSONUPPGIFTSSKYDD

  • ISO/IEC 27001:2013 Informationssäkerhet
  • ISO/IEC 27017:2015 Säkerhetsåtgärder för molntjänster
  • ISO/IEC 27018:2014 Skydd av personuppgifter i publika molntjänster
  • ISO/IEC 27032:2012 Cybersäkerhet
  • ISO 22301:2012 Kontinuitetshantering

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

  • ISO 14001:2015 Miljö
  • ISO 50001:2011 Energi
  • ISO 45001:2018 Arbetsmiljö


Certifieringsorganisation för vårt ISO-arbete är PECB.

VI VÄRNAR OM DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

Centiro följer ramverket för EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska Unionen till Förenta staterna. Att vi följer detta ramverk finns beskrivet i Centiro Privacy Shield Policy. Centiro har bekräftat till amerikanska handelsdepartementet att vi följer Privacy Shields principer. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i Centiro Privacy Shield Policy och Privacy Shields principer så ska Privacy Shields principer gälla.

Centiro förbinder sig till att följa Privacy Shields principer avseende de personuppgifter som samlas in från våra kunder och deras användare inom EES i samband med användningen av vår programvara som tjänst (SaaS) samt tjänster såsom konsult-och supporttjänster. Vi säkerställer dessa individers rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt möjliggör begränsning av användning och utlämnande av dem. Vi omfattas av de befogenheter Federal Trade Commission (FTC) har att ingripa i fall av vidareöverföring till tredje part.

Vill du läsa mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering, besök https://www.privacyshield.gov/. Centiro har vidare åtagit sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter när det gäller olösta Privacy Shield-klagomål om persondata som överförs från EU.

Centiro förbinder sig till att lösa eventuella klagomål på vår insamling av persondata eller användning av den i enlighet med Privacy Shields-principer. Individer i EU som vill få tillgång till Centiro Privacy Shield Policy i sin helhet eller har frågor eller klagomål gällande vår policy för integritetsskydd är välkomna att kontakta Centiro på engelska via brev till centiroprivacy@centiro.com eller

Centiro Solutions Inc.
Attn: Privacy
CIC Boston
50 Milk Street, 16th Floor
Boston 
Massachusetts 02109
USA