Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

EFTERLEVNAD FÖR ÖKAT RESULTAT

Vi verkar i ett globalt sammanhang och följer de lagar, standarder och bestämmelser som gäller. För våra kunders skull går vi steget längre och har valt att uppfylla ännu högre ställda krav. Eftersom världen och hotbilden förändras snabbt och skapar stor osäkerhet, vill vi säkerställa högsta möjliga tillit, transparens och efterlevnad för att undanröja alla tveksamheter kring säkerhet och hållbarhet.

Våra tjänster utgår från våra kunders och deras kunders högt ställda krav på säkerhet och integritet. Våra kunder och intressenter kan även förvänta sig en hållbar och ansvarsfull affärspraxis. Vi har dessutom sett till att vi inte behöver försaka vare sig snabbhet eller affärsresultat för att följa dessa åtaganden. Faktum är att snabbheten istället ökar tack vare en välorganiserad och kompetent organisation som hela tiden utmanar gränser.

Nedan listas de standarder och bestämmelser som Centiro följer och är certifierade mot:

SÄKERHETS-/PERSONUPPGIFTSSKYDD

  • ISO/IEC 27001:2013 Informationssäkerhet
  • ISO/IEC 27017:2015 Säkerhetsåtgärder för molntjänster
  • ISO/IEC 27018:2014 Skydd av personuppgifter i publika molntjänster
  • ISO/IEC 27032:2012 Cybersäkerhet
  • ISO 22301:2012 Kontinuitetshantering

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

  • ISO 14001:2015 Miljö
  • ISO 50001:2011 Energi
  • ISO/DIS 45001 Arbetsmiljö


Certifieringsorganisation för vårt ISO-arbete är PECB.

VI VÄRNAR OM INTEGRITETEN

För att få åtkomst till och ställa frågor om vår integritetspolicy och våra integritetsrutiner eller om du vill uppdatera, ändra eller ta bort dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@centiro.com eller skriva till oss på följande adresser:

Centiro Solutions AB Centiro Solutions Inc.
Attn: Privacy Attn: Privacy
Vevgatan 6 2 Oliver Street
504 64 Borås Suite 305
Sweden Boston, Massachusetts 02109
  USA