Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

MILJÖANSVAR

För oss är det ett minimikrav att våra tjänster och vår verksamhet har en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi tar detta ett steg längre – våra tjänster bidrar till och med till att minska den negativa miljöpåverkan i transportbranschen som helhet.

Miljöarbetet har varit centralt för Centiro sedan företaget startades 1998 och är en integrerad del av den dagliga verksamheten genom hela värdekedjan. Vi utformar våra processer och produkter med utgångspunkten att energi, naturresurser och råvaror ska användas så effektivt som möjligt.

Centiro är certifierade mot miljöledningssystemet ISO 14001:2015 och energiledningssystemet ISO 50001:2011.

GRÖNT ARBETE

Det är en del av Centiros hållbarhetslöfte att skapa och bibehålla säkra, hälsosamma och funktionella arbetsplatser och datacenter. Centiros globala knutpunkt i Borås finns i en miljöbyggnad som har designats för att vara hållbar utifrån alla aspekter och under hela dess livscykel. Den är certifierad av Sweden Green Building Council enligt högsta möjliga standard – Svensk Miljöbyggnad Guld. Den här standarden omfattar användning av energi, material, akustik, ljus och övriga aspekter som anses vara viktiga när man talar om hållbarhet.

Vårt syfte med att investera i en miljöbyggnad är att göra vårt bästa för att minska byggnadens övergripande påverkan på människors hälsa och miljön genom att:

  • Effektivt använda energi, vatten och andra resurser
  • Bidra till en bättre hälsa och en ökad produktivitet hos våra medarbetare
  • Minska avfall, föroreningar och miljöförstöring

 

Den globala knutpunkten i Borås har försetts med solpaneler för att bidra till självförsörjningen av energi och främja arbetet med förnybar energi. Den energi som levereras till vårt största datacenter (från 100 procent certifierad förnybar vind-, vatten- eller solenergi) återanvänds för att värma upp kontorsbyggnaden efter att den försett våra servrar med el.

GRÖN KULTUR

Alla Centiros medarbetare värnar om miljön genom att följa miljömässigt hållbara arbetsrutiner för att minska påverkan på miljön och undvika slöseri med resurser. Exempel på de arbetsrutiner som används är:

  • AVFALLSMINSKNING. Vi väljer produkter av bra kvalitet som håller länge, kan användas produktivt och därefter återvinnas eller återanvändas.
  • ÅTERVINNING. Vi sorterar och återvinner avfall så långt det är möjligt.
  • INKÖP. Vi tar hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor när vi planerar och fattar beslut om inköp.
  • MEDVETENHET. Vi ser till att våra medarbetare är medvetna om sitt miljöansvar.
  • RESULTAT. Vi förbättrar ständigt miljöresultaten genom att bedöma miljörisker och tillämpa säkra arbetsrutiner.
  • RESOR. Vi försöker resa med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Centiros policy anger riktlinjerna för säkra och kostnadseffektiva resor som tar hänsyn till miljön. Distansarbete förekommer dagligen.

 

GRÖN IT

Som ett mjukvaruföretag ställer vi miljömässigt hållbar databehandling i centrum. Det innebär att vi har utformat våra datacenter så att de ska fungera effektivt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi driver ett initiativ för grön IT där vi minskar användningen av farliga material, maximerar energieffektiviteten under utrustningens livstid samt arbetar för att gammal utrustning ska kunna återvinnas eller vara nedbrytbar.

CENTIROS TJÄNSTER – EFFEKTIVA TRANSPORTER

Centiro skapar hållbara transporttjänster som tillgodoser våra kunders behov och samtidigt erbjuder lösningar på globala utmaningar inom hållbarhetsområdet.

Våra transport- och leveranslösningar har en positiv miljöpåverkan i och med att kunderna kan optimera, konsolidera och kontrollera sina transportflöden så att lastningen effektiviseras, de bästa rutterna väljs, färre transporter krävs och godset levereras korrekt.