Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

Centiro engagerar sig för en hållbar framtid

May 16, 2017

Den nordiska delen av FN-nätverket Global Compact höll i förra veckan en tvådagarskonferens i Göteborg och i ljuset av detta meddelar nu Centiro att de är på god på väg att införliva de tio hållbarhetsprinciperna i FN:s Global Compact i sin kärnverksamhet.

"Jag undertecknade brevet om vårt engagemang i detta till generalsekreterare Ban Ki-moon i juni förra året. Redan strax därefter tog vi fram globala policyer för hur vi ska behandla frågor i linje med FN:s Global Compact. Årets arbete på dessa områden kröns av flera ISO-certifieringar för att visa att vi inte bara pratar utan även agerar", säger Niklas Hedin, Centiros VD.

Företag adresserar hållbarhetsfrågor allt mer inom flera olika områden såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, grönare verksamhet, affärsetik och mångfald. Lagstiftningen visar också vägen med en skärpt lag om arbetsgivarens ansvar för stress- och hälsorelaterade frågor i Sverige, som införs under 2017, och de nya rapporteringskraven på medelstora företag i EU enligt initiativet Global Reporting som träder i kraft 2017–2018.

"Det finns stor efterfrågan från ledande varumärken och kunder att agera på allvar på dessa frågor och därför känns det bra att kunna säga att den energi som används för att köra våra molnbaserade kundlösningar inte bara är förnybar, det mesta av den återanvänds också för att värma vårt kontor. Dessutom installerar vi nu solenergi för att bli helt självförsörjande. Vi tar hållbarhetsfrågor på allvar utifrån alla aspekter och jag tror att företag som agerar tillsammans är en stark kraft i att forma världen till det bättre. För mig är detta essensen i Global Compact", avslutar Niklas Hedin.

För mer information, kontakta
Niklas Hedin, VD Centiro
Tfn: +46-705 12 89 00
E-post: niklas.hedin@centiro.com