Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

Great Place to Work Legend Centiro i topp bland Europas bästa arbetsplatser

Jun 07, 2019

Centiro prisades med en 18:e placering i kategorin 50-500 anställda när listan över de bästa Europeiska arbetsplatserna presenterades för 2019. Priset delades ut under galan Great Place to Work European Conference & Awards, som i år hölls den 5 juni i Stockholm.

I samband med att Sveriges bästa arbetsplatser korades i mars i år erhöll Centiro den prestigefulla titeln ”Great Place to Work Legend” för sitt dedikerade och uthålliga arbetsplatskulturarbete. Företagets målmedvetna arbete med kultur, ledarskap och människan i fokus har resulterat i topplaceringar tio år i följd i Sverige och höga placeringar på Europa-listan i nio.

"Vi har tillbringat nästan hälften av vår 20-åriga företagshistoria på toppen av Europa-listan, vilket säger något om vårt fokus och uthållighet. Det visar både medarbetare, kunder och omvärld att vårt ledarskap med samarbete i centrum och mjuka värden går att lita på över tid. Frågan blir dessutom viktigare ju mer digitala vi blir – våra förmågor som människor är unika, och det är dem vi värnar om. För mig är sambandet fortsatt solklart mellan medarbetarnöjdhet, marknadsledarskap och ekonomiskt resultat.” säger Centiro’s VD, Niklas Hedin.

På Centiro tillämpar man sedan länge idén kring självstyrande team, där varje medarbetares drivkraft och potential tas tillvara och där många beslut fattas av medarbetarna själva. Resultatet är hållbar tillväxt – Centiro sysselsätter idag ca 280 personer i fyra länder och växer fortsatt med en takt på runt 25%. Ekonomiska resultat och tillväxt har ett tydligt samband med strategin runt företagskulturen och förmågan att följa med i marknadens förändringar. På Centiro ser man till helheten hos en anställd, och värdesätter långsiktiga relationer med såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners. Det är några av de gemensamma nämnarna för de arbetsplatser runt om i världen som belönats med Great Place to Work®.


Listan över Europas bästa arbetsplatser bygger på världens största arbetsplatsstudie av sitt slag. Mer än 2 800 organisationer med 1,4 miljoner anställda från 19 europeiska länder deltog i studien. Resultatet bygger på feedback från anställda och information om arbetsgivarerbjudande och kultur från seniora ledare. Listan identifierar de organisationer som har bäst beredskap att skapa goda resultat och en lönsam verksamhet.


För ytterligare information, kontakta:
Niklas Hedin, VD Centiro
Tel: 033 297 700
niklas.hedin@centiro.com


 


Om Great Place to Work:

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. I dagsläget är vi etablerade i 60 länder med drygt 700 anställda. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Great Place to Work® certifierar och uppmärksammar ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” genom en utvärdering som baseras på organisationens resultat i medarbetarundersökningen Trust Index© och kulturrevisionen Culture Audit©.