Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

SÄKERHET – EN DEL AV VÅRT DNA

Vårt arbete med välrenommerade varumärken och några av världens mest krävande kunder ställer höga krav på säkerheten. Vi lever i en värld där cyberhotet utgör en verklig risk för såväl affärsverksamheter och varumärken. I den här verkligheten måste säkerhet vara en del av vårt DNA – vår företagskultur, våra programvaror och våra dagliga rutiner. Det duger inte att vara efterklok.

Centiro har en systematisk och riskbaserad inställning till informationssäkerhet. Och för att hålla oss alerta genomför vi ständigt externa utvärderingar, vilket har lett till flera oberoende certifieringar inom området.

Resultatet av vårt säkerhetsarbete är en holistisk syn på de tjänster som vi erbjuder, däribland affärsprocesser, utveckling och teknisk drift som stöd för våra kunders verksamheter. Vi vill att deras arbete ska flyta på utan problem och att drivkraften ska vara affärsmöjligheter – inte rädsla. Det handlar inte om vad vi tillför. Det handlar om vilka vi är.

VI FÖLJER OCH UTVECKLAR STANDARDER

Centiro följer och uppfyller internationella standarder och granskas av tredje part som verifierar vårt arbete inom säkerhetsområdet. Åtagandet har beslutats av styrelsen och detta genomsyrar policyer, ledningssystem och standarder som tillämpas över hela företaget.

Centiro är certifierade och uppfyller följande standarder inom säkerhetsområdet:

  • ISO/IEC 27001:2013 Informationssäkerhet
  • ISO/IEC 27017:2015 Säkerhetsåtgärder för molntjänster
  • ISO/IEC 27018:2014 Skydd av personuppgifter i publika molntjänster
  • ISO/IEC 27032:2012 Cybersäkerhet
  • ISO 22301:2012 Kontinuitetshantering
  • Privacy Shield
  • Cloud Security Alliance (CSA) Star-registrerad


Certifieringsorganisation för ISO är PECB. För mer utförlig information samt information om våra övriga certifieringar, se avsnittet Efterlevnad.

Utöver efterlevnad är Centiro standardutvecklingsmedlem i Swedish Standards Institute (SIS), och medverkar till att utveckla ISO-säkerhetsstandarder.