Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

DATASÄKERHET OCH PERSONLIG INTEGRITET

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet av data och den personliga integriteten är starkt inom Centiro. Detta gäller behandling av personuppgifter om såväl våra kunder och anställda som andra individer som kan registreras i Centiros IT-system.

All vår systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling sker med respekt för den personliga integriteten och i enlighet med gällande dataskyddslagar och -föreskrifter, såsom principerna för dataskydd som standard och design.

För att uppnå en hög nivå av integritetsskydd ser Centiro till att alla personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik och att vi kontinuerligt arbetar med relaterade frågor såsom lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

Vi ser till att all personal som hanterar personuppgifter får passande utbildning och tekniska resurser för att förhindra otillbörligt intrång i någons personliga integritet.

Centiro har ett dataskyddsombud som arbetar självständigt och med tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till effektivt samarbete inom organisationen. Dataskyddsombudet granskar behandlingen av personuppgifter i organisationen, identifierar brister, för registerförteckning över alla behandlingar, bistår de registrerade, lämnar registerutdrag och kommunicerar med relevanta dataskyddsmyndigheter med mera.

Personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och andra frågor som kan påverka dataintegriteten och skyddet av personlig integritet på Centiro, samråder med personuppgiftsombudet innan ändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

ÄNDRINGAR

Centiro kommer att uppdatera denna information vid behov. När vi gör det kommer vi också att revidera datumet för senast uppdaterad längst ned på denna sida.

KONTAKTUPPGIFTER

Centiro välkomnar dina frågor och kommentarer kring denna information. Kontakta oss på centiroprivacy@centiro.com eller med vanlig post till:

Att: personuppgiftsombudet
Centiro Group AB
Box 950
501 10 Borås, Sverige

KONTAKTINFORMATION FÖR PRIVACY SHIELD

Om du har några frågor eller kommentarer angående vår policy för Privacy Shield eller om du behöver uppdatera, ändra eller ta bort din information, kontakta oss på centiroprivacy@centiro.com eller med vanlig post adresserad till:

Centiro Solutions Inc.
Attn: Privacy
2 Oliver Street
Suite 305
Boston
Massachusetts 02109
USA

För ytterligare information besök sidan Efterlevnad på vår webbplats.


Uppdaterad maj 2018.