Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

Sekretesspolicy

Centiro värnar om din integritet. Du kan besöka de flesta av våra webbplatssidor utan att ge oss någon som helst information. Men ibland behöver vi information från dig för att kunna leverera de tjänster du vill ha. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in information och hur vi använder den. Policyn gäller bara för centiro.com, centiro.se och subdomäner, den gäller inte för några andra Centirosajter, -produkter eller -tjänster. Läs igenom hela denna policy.

Personlig information som vi samlar in

Vi kommer att fråga dig om lov om vi behöver information som identifierar dig (personlig information) eller som gör det möjligt för oss att kontakta dig. Vanligtvis så frågar vi efter denna information när du registrerar dig för webbplatsinnehåll med begränsad åtkomst eller när du köper eller registrerar Centiroprodukter. Den personliga information som vi samlar in på centiro.com, centiro.se och subdomäner är i de flesta fall enbart e-postadress, språk och land men kan också inkludera annan information som behövs för att kunna leverera den tjänst som du vill ha.

När du köper och installerar en ny produkt så kan vi be dig registrera ditt köp elektroniskt. Vi sparar denna registreringsinformation tillsammans med eventuell annan information som du gett oss vid tidigare besök på vår webbplats.

Centiro samlar också in information om din dators hård- och mjukvara. Det kan exempelvis vara din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, domännamn, åtkomsttider och associerade webbadresser. Denna information används av funktioner i våra tjänster, för att kunna upprätthålla kvaliteten hos våra tjänster och för generell statistik över hur centiro.com, centiro.se och subdomäner används.

Centiro samlar även information om vilka sidor som besöks på centiro.com och centrio.se. Dessa besöksdata identifieras enbart av ett id och länkas aldrig till någon personlig information utan att vi tidigare har fått godkännande till det.

Användning av personlig information

Vi använder din personliga information för att:

Försäkra oss om att vår webbplats uppfyller dina behov

Leverera tjänster eller mjukvara som du efterfrågat eller köpt

Hjälpa oss att skapa innehåll som är relevant för dig

På begäran kunna ge dig information om produktuppdateringar, uppdaterad information och andra tjänster från Centiro

Kunna ge dig tillgång till webbplatsinnehåll med begränsad åtkomst

Centiro kan dela med sig av din personliga information om lagen kräver det eller om vi för att agera i ärligt uppsåt anser att det är nödvändigt för att:

Följa lagen eller som svar vid juridisk process eller begäran, inkluderat från polis och myndigheter

Skydda rättigheter eller egendom tillhörande Centiro och Centiros webbplatsfamilj, inklusive verkställande av de villkor som styr ditt användande av tjänsterna

Skydda den personliga säkerheten för Centiros anställda, kunder eller allmänheten

Din information kan förvaras och processas i Sverige eller annat land där Centiro eller Centiros partner finns och genom att använda denna webbplats ger du oss din tillåtelse att flytta din information utomlands.

Kontroll av din personliga information

Vi delar inte ut den personliga information som du gett oss när du registrerat dig, eller på annat sätt gett oss, till tredjepart utan ditt medgivande. Informationen används bara till det vi specificerat ovan.

Du kan komma att få e-postmeddelanden från centiro.com som ger dig information om service- och säkerhetsrelaterade ämnen för de produkter och tjänster du har eller som bekräftelse på produkter eller tjänster som du beställt. Dessa utskick kan du inte avregistrera dig ifrån eftersom de anses nödvändiga för dessa produkter eller tjänster.

Säkerheten kring din personliga information

Centiro åtar sig att skydda din personliga information. Vi använder ett antal säkerhetstekniker och -procedurer för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller delning. Exempelvis lagrar vi din information på servrar till vilka behörigheten är begränsad och som finns i säkrade lokaler. När vi överför känslig information via internet så gör vi det via krypterade protokoll såsom Secure Socket Layer (SSL).

Upprätthållande

Kontakta Centiro via e-post om du har frågor gällande denna sekretesspolicy.

Ändringar

Centiro kommer ibland att ändra den här policyn. I samband med att vi ändrar den så uppdaterar vi datumet för senaste uppdatering som du hittar längst ned i policyn. Vid större förändringar kommer vi att informera dig genom ett tillkännagivande på vår webbplats.

Kontakt

Skicka gärna dina kommentarer och frågor kring denna policy till oss via e-post eller brev.

Centiro Solutions AB
Box 950
501 10 Borås

info@centiro.se

Senast uppdaterad: februari 2016.